Shatin New Town Plaza Citysuper 沙田新城市廣場 Citysuper 內

Shatin New Town Plaza 18 Grams.
Shatin New Town Plaza 18 Grams.  沙田新城市廣場 18 Grams 現已開幕

Shatin New Town Plaza 18 Grams. 沙田新城市廣場 18 Grams 現已開幕

沙田新城市廣場 18 Grams 現已開幕